PREZIOEN TAULA

Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala
--- en blanco siempre primero ---
Gauzatzearen zuzendaritza eta obra-zuzendaritza eta legeztatzea
Egikaritze materialaren aurrekontua ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
30.000 € arteko PEM 13, 14, 16, 17 34,00 € 57,00€
30.000 eta 90.000 € bitarteko PEM 13, 14, 16, 17 79,00 € 102,00€
90.000 eta 150.000 € bitarteko PEM 13, 14, 16, 17 113,00 € 136,00€
150.000 eta 300.000 € bitarteko PEM 13, 14, 16, 17 170,00 € 192,00€
300.000 eta 600.000 € bitarteko PEM 13, 14, 16, 17 255,00 € 277,00€
600.000 eta 1.000.000 € bitarteko PEM 13, 14, 16, 17 340,00 € 363,00€
1.000.000 eta 1.500.000 € bitarteko PEM 13, 14, 16, 17 400,00 € 450,00€
PEM 1.500.000tara nagusia, 1.000.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara 13, 14, 16, 17 50,00 € 60,00€
Obra-amaierako ziurtagiria eta Obra Amaierako Ziurtagiria Legeztatzea 13, 14, 16, 17 227,00€

 

Gauzatzearen zuzendaritza eta Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioa
Egikaritze materialaren aurrekontua ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
30.000 € arteko PEM 120,122 68,00 € 114,00€
30.000 eta 90.000 € bitarteko PEM 120,122 113,00 € 159,00€
90.000 eta 150.000 € bitarteko PEM 120,122 147,00 € 193,00€
150.000 eta 300.000 € bitarteko PEM 120,122 204,00 € 249,00€
300.000 eta 600.000 € bitarteko PEM 120,122 289,00 € 334,00€
600.000 eta 1.000.000 € bitarteko PEM 120,122 374,00 € 420,00 €
1.000.000 eta 1.500.000 € bitarteko PEM 120,122 434,00 € 507,00€
PEM 1.500.000tara nagusia, 1.000.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara 120,122 129,00 € 162,00€
Obra-amaierako ziurtagiria eta Obra Amaierako Ziurtagiria Legeztatzea 20 227,00€
Proiektua eta proiektu-legeztapena*
Egikaritze materialaren aurrekontua ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
15.000 € arteko PEM 12,15 42,00 € 105,00€
15.000 eta 40.000 € bitarteko PEM 12,15 63,00 € 126,00€
40.000 eta 100.000 € bitarteko PEM 12,15 89,00 € 151,00€
PEM 100.000tara nagusia, 100.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara 12,15 40,00 € 55,00€
Eraispen-proiektua (lan zuzendatitzako sartuta) 12,11 227,00€

* ERREGISTROKO ETA PROIEKTUAREN BISAKO PREZIOAN DAUDE BERE IDAZTERAKO BEHARREZKO DOKUMENTU GUZTIAK SARTUTA.

Obra-proiektua eta -zuzendaritza eta legeztatzea
Egikaritze materialaren aurrekontua ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
15.000 € arteko PEM 11, 18, 19, 110, 111 56,00 € 140,00€
15.000 eta 40.000 € bitarteko PEM 11, 18, 19, 110, 111 84,00 € 168,00€
40.000 eta 100.000 € bitarteko PEM 11, 18, 19, 110, 111 118,00 € 202,00€
PEM 100.000tara nagusia, 100.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara 11, 18, 19, 110, 111 60,00 € 80,00€
Proiektu/Memoria teknikoa eta Obra Zuzendaritza eta Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioa
Egikaritze materialaren aurrekontua ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
15.000 € arteko PEM 123 90,00 € 197,00€
15.000 eta 40.000 € bitarteko PEM 123 118,00 € 225,00€
40.000 eta 100.000 € bitarteko PEM 123 152,00 € 259,00€
PEM 100.000tara nagusia, 100.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara 123 60,00 € 80,00€
Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioa
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren P.E.M ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
20.000 € arteko segurtasun-azterlanaren PEM 03 34,00 € 57,00 €
20.000 eta 60.000 € bitarteko segurtasun-azterlanaren PEM 03 79,00 € 102,00€
60.000 €tik gorako segurtasun-azterlanaren PEM 03 113,00 € 136,00€
S eta O, KK eta Hondakinen Kudeaketako azterlanak idaztea
DOKUMENTU ESKU-HARTZEAREN CODEA ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA ONIRITZIAREN PREZIOA
Segurtasun- eta osasun-azterlana idaztea 01 51,00 € 100,00€
Oinarrizko azterlana idaztea 02 23,00 € 34,00€
Kalitatearen kontrol-plana idaztea 31, 32, 33 51,00 € 70,00€
Hondakinen kudeaketako azterlana idaztea 711 51,00 € 70,00 €
Txostenak
DOKUMENTU

ESKU-HARTZEAREN CODEA

ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA

ONIRITZIAREN PREZIOA

Txostenak, irizpenak, peritazioak 71, 72, 73, 74, 76 23,00 € 34,00€
Jarduera-espedienteak 41, 42 23,00 € 34,00€
Kolaborazio teknikoak eta aholkularitzak 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 23,00 € 34,00€
Memoria balioetsiak 61, 62, 63, 64, 65, 66 23,00 € 34,00€
Partzelazioak 51, 52, 53, 54 23,00 € 34,00€
Aldamioen txostenak 75 23,00 € 34,00€
Neurketak 91,92, 93, 94, 95 23,00 € 34,00€
ITE’s 77 23,00 € 34,00€
Eraginkortasun Energetikoko Ziurtagiria 78 10,00 € 15,00 €
Bestelako zerbitzuak
Aginduen liburuaren erregistroa eta entrega 17,00 €
Intzidentzia-liburuaren erregistroa eta entrega 17,00 €
Lan profesionala berrikustea 57,00 €
Elkargoak egindako ziurtagiriak 17,00 €