ELKARGOKIDEARENTZAKO ZERBITZUAK

EN BLANCO
LANBIDEAN ASKATASUNEZ JARDUTEA
 1. Alta Elkargoan
 2. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta ematea
 3. Alta HNA-PREMAAT mutualitatean edo Langile Autonomoen Erregimen
 4. Hirugarrenak estaltzen dituen erantzukizun zibileko aseguru batean alta ematea
ELKARGOKIDEARI LAGUNTZEKO AHOLKULARITZA
 1. Elkargokideei lanbidean aritzeko laguntza ematea, modalitate guztietan: norberaren kontura, soldatapekoaren kontura, enpresaburuaren kontura eta funtzionarioaren kontura
 2. ICOLEGIAren bidezko esku-hartze profesionalen alta
 3. Araudia, zirkularrak, berriak, lan-eskaintzak, UNE arauetarako doako sarbidea, aldizkariak eta abar
 4. ICOLEGIAren bidez kontsultatzea
 5. Eskuduntza profesionalak (alegazio-idazkiak egitea, elkargoaren interesak defendatzeko administrazio-errekurtsoak)
 6. Zerbitzu profesionalen kontratazioa
 7. Besteren konturako lan-kontratazioa
 8. Elkargokideentzako bulego-bulegoa
BISA ETA FAKTURAZIOA
 1. Oniritzia, esku-hartze profesionalen erregistroa, dokumentazioaren zaintza
 2. Elkargoaren bidezko kobrantza kudeatzea, dagokion PFEZren atxikipenarekin
 3. Diru-sarreren eta gastuen ziurtagiriak ematea
 4. Kudeaketa guztiak ICOLEGIA bidez egiten dira.
ALOKAIRU-TRESNAK
 1. Cámara termográfica
 2. Higrómetro de contacto
 3. Higrómetro ambiental
 4. Teodolito digital
 5. Nivel láser
 6. Nivel óptico
 7. Metro láser
 8. Rueda de medir
LAN POLTSA
 1. Elkargoaren ofiziozko txanda
 2. Epaitegi-txanda
 3. Ondare Eskualdaketen txanda (Arabako Foru Aldundia)
 4. Eraikinen Ikuskapen Teknikoetako Profesionalen Zerrenda
 5. Energia-eraginkortasuna ziurtatzen duten profesionalen zerrenda
 6. Lan-poltsa osoa ICOLEGIAren bidez kudeatzen da
AHOLKULARITZA
 1. Juridikoa
 2. Lanekoa
 3. Fiskala
LANBIDE-ASEGURUAK ETA BESTE ASEGURU BATZUK
 1. HNA-PREMAAT mutualitatea, LAABaren alternatiba
 2. Erantzukizun Zibileko Asegurua
ARGITALPEN TEKNIKO INTERESGARRIAK
 1. Une arauetarako sarbidea doan
 2. Kontseilu Nagusiaren argitalpenak
 3. Aldizkariak
 4. Liburutegia
INFORMATIKA ZERBITZUAK
 1. Hondakinak kudeatzeko azterlanak idazteko programa (CONSTRUBIT)
 2. Segurtasun eta Osasun Azterlan eta Planak (CONSTRUBIT) idazteko programak
 3. Eusko Jaurlaritzaren prezio-oinarriak, Guadalajara, Preoc
ELKARGOKIDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK
 1. Eskolatik datorren elkargokide-alta, edo lehen elkargokidearen baliokidea, hileko elkargo-kuotari % 40ko diru-laguntza emango zaio lehenengo urtean.
 2. Elkargokide erretiratuen kuota 5 €/ hilean