JABEEN ERKIDEGOAK

-- EN BLANCO ----
KONTSULTAK ETA AHOLKULARITZA

Elkargoak doako kontsulta-zerbitzu bat eskaintzen die Jabeen Erkidegoei eta bertako kideei, etxebizitzari berari edo eraikinari, merkataritza-lokaletako obrei, berrikuntzei, irisgarritasunari, instalazioen mantentze-lanei eta, oro har, eraikuntzari buruzkoak, honako formulario honen bidez plantea daitezkeenak: