GOBERNU BATZORDEA

2021/2025 aldirako karguak berritzearen ondorioz, honela geratzen da osatuta Gobernu Batzordea:

Lehendakaria

JOSÉ JAVIER ALZAGA CALDEVILLA

Arkitekto teknikoa.

Profesional liberala eta enpresaria.

lehendakariorde

AMAIA SANTA ENGRACIA FERNÁNDEZ DE BARRENA

Arkitekto teknikoa.

Soldatapekoa.

Idazkaria

ADELINA URIARTE GONZALO- BILBAO

Arkitekto Teknikoa.

Profesional liberala.

Diruzaina - Kontagailua

GORKA GONZÁLEZ URBINA

Arkitekto teknikoa.

Profesional liberala eta soldatapekoa.

Batzordekide

CRISTINA ALONSO MARTÍNEZ

Arkitekta teknikoa.

Profesional liberala.

Batzordekide

PATRICIA MORCILLO CERVIÑO

Arkitekto teknikoa.

Soldatapekoa.